Programul National FIV

Proiect finantat prin Regio
facebook.com/inforegio.ro
site Web - InfoRegio.ro
Image by prostooleh on Freepik

Program Național FIV 2022-2023 

Infertilitatea poate fi tratată în peste 95% dintre cazuri. Prin accesul la fondurile puse la dispozitie de Guvernul Romaniei, mai multe familii vor putea să își împlinească un vis, acela de a deveni părinți.
Din 5 decembrie, Programul Național FIV 2022-2023 va fi deschis pentru depunerea dosarelor cu ajutorul cărora cuplurile și femeile singure vor primi fonduri pentru accesul la proceduri de Fertilizare in Vitro. Metodologia poate fi studiată aici: (document Metodologie)

Centrul Calla Oradea este acreditat pentru procedurile de Fertilizare in Vitro și aderă la Programul Național FIV 2022-2023 inițiat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Cum se acordă sprijinul financiar?

Sprijinul financiar acordat prin programul FIV 2022-2023 este în valoare de 15.000 de lei pentru o procedură și se va acorda în două tranșe, sub forma unui voucher electronic în valoarea de 5.000 de lei și a unui voucher pe hârtie, în valoare de 10.000 de lei.

Cardul poate fi folosit pentru achiziționarea tratamentului indicat de medicul specialist în infertilitate, iar voucherul pe hârtie va fi folosit doar pentru procedura de fertilizare în clinicile acreditate.

Sprijinul financiar se acordă în ordinea trimiterii dosarelor. În anul 2022, există fonduri pentru 2.500 de proceduri, iar în 2023, pentru 10.000 de proceduri.

Documente necesare pentru întocmirea dosarului

Pentru înscrierea în subprogramul FIV/ET, cuplul solicitant trebuie să depună la sediul Centrului de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea un dosar care cuprinde următoarele documente:

Cerere pentru includere în subprogram

Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

Adeverinţe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat

Lista de investigații Centrul de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea - documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului

Un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului

Adeverințele din care să rezulte diagnosticul de infertilitate se pot elibera numai după publicarea pe site-ul MFTES a listei farmaciilor și clinicilor partenere în program:
Lisa unităților sanitare partenere

Declaraţie pe propria răspundere - din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Opisul documentelor depuse;

 1. Descarca documente

  Cerere pentru includere în subprogram
  Adeverinţe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate
  Lista de investigații Centrul de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea
  Declaraţie pe propria răspundere
  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Despre Fertilizarea in Vitro