Termeni si conditii

Termeni și condiții

Site-ul www.calla.ro este proprietateaa SC ANTALMED SRL , CUI 15031366. J05/1162|20002 ,C.A Rosetti nr. 1, Oradea, Bihor

Date de contact

Telefon: 0359 404 404

E-mail: ginecologie@calla.ro

Website: www.calla.ro

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.calla.ro. Accesul și navigarea pe acest site se referă la fiecare utilizator/vizitator în parte și presupune acceptarea în totalitate, fără altă procedură, a acestor termeni și condiții.

Antalmed SRL , denumită în continuare și Proprietar sau Operator, își rezervă dreptul exclusiv (unilateral) de a actualiza, modifica, șterge „Termenii și condițiile” menționate în această secțiune, fără a anunța în prealabil, respectivele modificări intrând în vigoare de la momentul publicării pe site-ul www.calla.ro. Utilizatorul va fi înștiințat de aceste modificări în momentul parcurgerii acestei secțiuni, astfel Antalmed SRL îndeamnă toți utilizatorii să verifice și să citească în totalitate prevederile din „Termeni și condiții” la fiecare utilizare a site-ului.

De asemenea, Antalmed SRL își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe difuzarea temporară sau permanentă a conținutului site-ului, oricând pe perioada activității sale, fără nicio notificare în prealabil.

Termeni generali

Site-ul www.calla.ro este un site de prezentare și informare către public ce include imagini, texte, video, branduri, informații cu privire la activitatea companiei Antalmed SRL fiind proprietatea acesteia.

Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care accesează prezentul site.

Drepturile de autor/proprietate intelectuală

Conținutul, întreg sau în parte, inclusiv toate simbolurile, mărcile comerciale, logo-urile, imaginile, textele, video-urile care apar în acest site sunt proprietatea Antalmed SRL și nu pot fi preluate, copiate, distribuite, transferate, utilizate și/sau publicate în parte sau în tot, fără acordul expres al acesteia, fiind protejate de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Pentru a obține drepturile de utilizare a conținutului site-ului, întreg sau în parte, utilizatorii/vizitatorii pot trimite o cerere la adresa de e-mail: ginecologie@calla.ro sau la adresa de corespondență: Str C A Rosetti nr. 1, Oradea, jud. Bihor

În cazul în care un utilizator/vizitator obține dreptul de utilizare a unui anumit conținut din partea Proprietarului, prin acordul expres al acestuia, acordul este limitat la conținutul respectiv, fără a se extinde și asupra altor conținuturi din acest site.

Orice utilizare a conținutului, în întreg sau în parte, fără acordul expres al Antalmed SRL atrage după sine răspunderea de orice natură și repararea oricăror eventuale prejudicii cauzate Proprietarului.

Limitări ale responsabilităților

Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

  • imposibilitatea utilizării site-ului sau a informațiilor din site-ul calla.ro;
  • accesul neautorizat ale unor terți asupra site-ului calla.ro, secțiunilor și informațiilor din acesta;
  • lipsa accesului dumneavoastră la internet sau a metodei/mijlocului/dispozitivului prin care ajungeți să accesați site-ul nostru;
  • furnizarea incorectă a datelor de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere.

Vizitatorii site-ului pot să transmită sugestii, întrebări, reclamații atât timp cât acestea nu au un limbaj obscen, ofensator, nu conțin amenințări și nu încalcă în niciun fel dreptul la viața privată al oricărei persoane.

Totodată, Proprietarul Antalmed SRL își rezervă dreptul de a bloca sau limita accesul anumitor IP-uri, fără notificare, dacă acesta constată ca s-au întreprins activități care au încălcat prezenții termeni și condiții sau care se dovedesc a fi distructive, conțin viruși sau pot întrerupe, total sau periodic, accesul și funcționalitatea site-ului www.calla.ro, sau care au produs prejudicii Proprietarului.

Sugestii, întrebări și reclamații

În cazul oricărei întrebări, sugestii sau reclamații utilizatorii ne pot contacta telefonic la nr. +40 2059 123 123 sau pe e-mail la adresa ginecologie@calla.ro . Termenul maxim de soluționare a sesizărilor sau reclamațiilor este de 30 zile de la data primirii.

Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și condițiile prezente se supun legii române. Limba folosită în comunicare este limba română.

Proprietarul va încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice conflict apărut între el și vizitator/utilizator.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror conflice apărute între Proprietar (Antalmed SRL) și utilizator/vizitator se vor aplica dispozițiile legale din acest domeniu, eventualele litigii fiind soluționate de instanțele românești competente.

Forța majoră

Nici una din părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a obligațiilor, dacă aceasta se datorează unui eveniment de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Dacă în termen de 10 (zece) zile de la data producerii lui, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.