Programul National FIV

Proiect finantat prin Regio
facebook.com/inforegio.ro
site Web - InfoRegio.ro

Condiții pentru înscriere în programul național FIV/ET

Subprogramul National de Fertilizare in vitro și embriotransfer este parte a Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană,  finanțat din bugetul Ministerului Sănătății. Poate fi studiat în întregime aici:

Beneficiarii

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

Condiții privind înscrierea în Subprogramul FIV/ET

Documente necesare pentru întocmirea dosarului

Pentru înscrierea în subprogramul FIV/ET, cuplul solicitant trebuie să depună la sediul Centrului de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea un dosar care cuprinde următoarele documente:

  1. Cerere pentru includere în subprogram
  2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
  3. Adeverinţe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat
  4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului
  5. Lista de investigații Centrul de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea - documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului
  6. Un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului
  7. Declaraţie pe propria răspundere - din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii.
  8. Opisul documentelor depuse;

  Descarca documente

  Condiții privind înscrierea în Subprogramul FIV/ET
  Cerere pentru includere în subprogram
  Adeverinţe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate
  Lista de investigații Centrul de Diagnostic și Tratament al Infertilității Calla Oradea
  Declaraţie pe propria răspundere

Despre Fertilizarea in Vitro